_PRINT 


ข่าว : โครงการอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และแนวทางการปฏิบัติการกันเงิน
โครงการอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ

ในวันที่ 3-4 เมษายน 2558 การอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และแนวทางการปฏิบัติการกันเงิน

ในวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส สถจ.แพร่ได้จัดการอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และแนวทางการปฏิบัติการกันเงิน


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 919 ครั้ง
วันที่ 07 เมษายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:42:03:AM