_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ ได้จัดประชุมชี้แจงและสัมนาการประชุมมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ ได้จัดประชุมชี้แจงและสัมนาการประชุมมาตรฐานการปฏิบัติราชการ


สถจ.แพร่ ไดจัดการประชุมชี้แจงและสัมนาการประชุมมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)เป็นประธานในงาน  


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 950 ครั้ง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:19:16:AM