_PRINT 


ข่าว : ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3
ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้จัดการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้จัดการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 / 2558  นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะจังหวัดแพร่โดยโครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนบ้านหนุน เป็นตัวอย่างในที่ประชุม และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ (MOU) ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ วันที่ 8 มุถุนายน 2558 เวลา 13.30 น

 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 1138 ครั้ง
วันที่ 09 มิถุนายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:49:04:AM