_PRINT 


ข่าว : พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หนองธง 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หนองธง หมู่ 2 ตำบล วังธง อ.เมือง จังหวัดแพร่ 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 613 ครั้ง
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:48:22:AM