_PRINT 


ข่าว : สำรวจบ่อขยะในจังหวัดแพร่
สำรวจบ่อขยะในจังหวัดแพร่

สำรวจบ่อขยะในจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 14ิ สิงหาคม 2558 นายธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  ได้เข้าตรวจสำรวจข้อมูลบ่อขยะจังหวัดแพร่ในการบริหารจัดการขยะ 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 1230 ครั้ง
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:31:17:AM