_PRINT 


ข่าว : ประชุมเร่งรัดติดตามการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59
ประชุมเร่งรัดติดตามการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้จัดการประชุมเร่งรัดติดตามการจัดหาพัสดุขององค์กร

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้จัดการประชุมเร่งรัดติดตามการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณปี 2559 ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ชั้น 3 อาคารหลังใหม่


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 2758 ครั้ง
วันที่ 08 ตุลาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:25:38:AM