_PRINT 


ข่าว : นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเด่่นชัย จังหวัดแพร่ และ ร่วมบรรยาย ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต
นายจรินทร์

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.เด่นชัย จังหวัดแพร่และร่วมบรรยาย ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต 

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.เด่นชัย จังหวัดแพร่และร่วมบรรยาย ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต วันที่ 15 มกราคม 2559


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 542 ครั้ง
วันที่ 19 มกราคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:45:05:AM