_PRINT 


ข่าว : นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ ตรวจติดตามปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายชัยพัฒน์

นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ ตรวจติดตามปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ ตรวจติดตามปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรับบาลและกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่ตรวจเทศบาลเมืองแพร่ และ อบต.แม่จั๊วะ


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 2139 ครั้ง
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:15:31:AM