_PRINT 


ข่าว : ทถจ.แพร่ร่วม เปิดงาน ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2559
ทถจ.แพร่ร่วม

ทถจ.แพร่ร่วม เปิดงาน ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2559

ทถจ.แพร่ร่วม เปิดงาน ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2559 โดย ท่านรองชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด งานประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวนตำบลทุ่งโฮ้ง ประจำปี 2559 งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ขนบประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวน และรำลึกถึงบรรพบุรุษของชาวไทยพวน 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 551 ครั้ง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:15:24:AM