_PRINT 


ข่าว : ท่านธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
ท่านธวัชชัย

ท่านธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

สถจ.แพร่ นำโดยท่านธวัชชัย  เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) พร้อมนำปัญหาประชาชนไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่  อบต.เด่นชัย และ อบต.สรอย  จังหวัดแพร่  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 481 ครั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:29:13:AM