_PRINT 


ข่าว : นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่บ้าน ชุมชน คนเมืองแพร่
นายธวัชชัย

นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่บ้าน ชุมชน คนเมืองแพร่

สถจ.แพร่ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่บ้าน ชุมชน คนเมืองแพร่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนเกิดความผาสุกและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 433 ครั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:26:59:PM