_PRINT 


ข่าว : โครงการกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวา
โครงการกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวา

โครงการกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวา

สถจ.แพร่ นำโดยท่านธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ โครงการกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวา ในท้องถิ่น จังหวัดแพร่ 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 438 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:12:49:PM