_PRINT 


ข่าว : อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70แห่ง
อปท

อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สถจ.แพร่ ร่วมจัดงาน อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 630 ครั้ง
วันที่ 08 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:36:36:PM