_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สถจ.แพร่ ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 559 ครั้ง
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:13:04:PM