_PRINT 


ข่าว : สถจ แพร่ ดำเนินกิจกรรม อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง
สถจ

สถจ แพร่ ดำเนินกิจกรรม อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง

สถจ.แพร่ ดำเนินโครงการ อปท.แพร่ ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง ในระหว่างวันที่ 13 -16 มิถุนายน 2559 ดังนี้
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 กิจกรรมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ลำห้วยเลา พื้นที่อำเภอเมืองแพร่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 กิจกรรมสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่แคม พื้นที่อำเภอเมืองแพร่ โดย ทต. ทุ่งกวาว
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 กิจกรรมซ่อมแซมฝายบริเวณน้ำตกซาววา พื้นที่อำเภอสูงเม่น โดย อบต. บ้านปง


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 644 ครั้ง
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:46:53:PM