_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ ดำเนินโครงการ อปท รวมใจพัฒนาถนน ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ ดำเนินโครงการ อปท รวมใจพัฒนาถนน ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง

สถจ.แพร่ ดำเนินโครงการ อปท รวมใจพัฒนาถนน ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง ณ ลำห้วยจำผา หมู่ที่ ๑ บ้านบุญแจ่ม อบต.น้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเลา ร่วมกันสร้างฝายลำห้วยจำผา


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 740 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:01:48:PM