_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ ดำเนินโครงการ อปท รวมใจพัฒนาถนน ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ ดำเนินโครงการ อปท รวมใจพัฒนาถนน ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง

สถจ.แพร่ ดำเนินโครงการ อปท รวมใจพัฒนาถนน ๘๔ สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 572 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:39:37:PM