_PRINT 


ข่าว : สถจ แพร่ ดำเนินกิจกรรม อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง
สถจ

สถจ แพร่ ดำเนินกิจกรรม อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 สถจ แพร่ ดำเนินกิจกรรม อปท รวมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ ๗๐ แห่ง  บริเวณ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 593 ครั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:16:48:PM