_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง
สถจ.แพร่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง

สถจ.แพร่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง

สถจ.แพร่ร่วมกิจกรรมคาราวานปลูกป่าหลังคาเมืองแพร่ เชื่อมอุตรดิตถ์ พิชิตภูพญาพ่อ เป็นหนึ่งของโครงการประชารัฐร่วมใจฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 504 ครั้ง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:24:07:PM