_PRINT 


ข่าว : ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2559 

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 1331 ครั้ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:32:46:PM