_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถจ.แพร่ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 635 ครั้ง
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:23:38:PM