_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ จัด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านบำเน็จบำนาญ
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ จัด  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านบำเน็จบำนาญ

นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เปิด โครงการฝึกเชิงฏบัติการเพิ่มระสิทธิภาพด้านบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในวันที่ 25 - 26 สิหาคม 2559  ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ 


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 670 ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:49:52:PM