_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ จัดประชุมแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ จัดประชุมแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560

สถจ.แพร่ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัสดุ และนายช่างผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(ชั้น 3)


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 848 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:02:27:PM