_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมือง Like comment share
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมือง Like comment share 

สถจ.แพร่ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมือง Like comment share ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจาก นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 785 ครั้ง
วันที่ 20 กันยายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:48:54:PM