_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ จัดประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่4/59
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ จัดประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่4/59

สถจ.แพร่ จัดประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ครั้งที่4/ 2559 มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2559 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมจัดทำ MOU การจัดการขยะระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กับ อปท. วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 2001 ครั้ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:15:24:AM