_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ ร่วมถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
สถจ.แพร่

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สถจ.แพร่ และข่้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สถจ.แพร่ และข่้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ บริเวณศาลาประชาคม จังหวัดแพร่


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 1034 ครั้ง
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:02:32:AM