_PRINT 


ข่าว : สถจ.แพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สมรรถนะสูง
สถจ.แพร่

สถจ.แพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สมรรถนะสูง

สถจ.แพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สมรรถนะสูง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์


ข่าวโดย : จักรพันธ์
อ่าน 1007 ครั้ง
วันที่ 08 ธันวาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:30:16:AM