_PRINT 


ข่าว : สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตร ลอดซุ้มประตูชัย สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์เมืองแพร่ “ปี๋ใหม่เมืองแป้ นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง” ณ กำแพงเมืองหน้าตลาดสดเทศบาล ถึงประตูชัย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

พ่อเมืองแพร่ชวนร่วมทำบุญตักบาตร ลอดซุ้มประตูชัย สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์เมืองแพร่ “ปี๋ใหม่เมืองแป้ นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง”พ่อเมืองแพร่ชวนร่วมทำบุญตักบาตร ลอดซุ้มประตูชัย สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์เมืองแพร่''ปี๋ใหม่เมืองแป้ นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง''


ข่าวโดย : ณัฐพล
อ่าน 1926 ครั้ง
วันที่ 12 เมษายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:52:36:AM