_PRINT 


ข่าว : ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ตามโครงการ “ตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน”
ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่

วันนี้ 10  มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับ  จังหวัด ได้ออกตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ตามโครงการ “ตลาดสดเทศบาล

วันนี้ 10  มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับ  จังหวัด ได้ออกตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ตามโครงการ “ตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน”


ข่าวโดย : ณัฐพล
อ่าน 879 ครั้ง
วันที่ 11 มิถุนายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:01:49:AM