_PRINT 


ข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

         วันนี้ 18 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

 


ข่าวโดย : ณัฐพล
อ่าน 941 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:09:22:PM