_PRINT 


ข่าว : ผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่
ผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ

วันนี้ 1 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ท่านโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่  จำนวน 24 คน

 


ข่าวโดย : ณัฐพล
อ่าน 1016 ครั้ง
วันที่ 01 กรกฎาคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:05:40:AM