_PRINT 


ข่าว : 23 ตุลาคม 2556 วันปิยะมหาราช
23

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 วันปิยะมหาราช สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพีธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจัง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 วันปิยะมหาราช สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพีธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่


ข่าวโดย : นายอนุชา สุขทั่วญาติ
อ่าน 1696 ครั้ง
วันที่ 24 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:03:14:PM