_PRINT 


ข่าว : วันท้องถิ่นไทย 2557
วันท้องถิ่นไทย

นายดนัย  ยอดนิล  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2557 ในวั

นายดนัย  ยอดนิล  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2557 ในวันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา ณ โรงยิม 1000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี


ข่าวโดย : นายอนุชา สุขทั่วญาติ
อ่าน 1290 ครั้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:02:04:AM