_PRINT 


ข่าว : วันที่ 17 เมษายน 2557 กิจกรรมรดน้ำดำหัวฯ
วันที่

วันที่ 17 เมษายน 2557 กิจกรรมรดน้ำดำหัวท้องถิ่นจังหวัดแพร่และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในประเพณีวันสงกรานต์ 2557

วันที่ 17 เมษายน 2557 กิจกรรมรดน้ำดำหัวท้องถิ่นจังหวัดแพร่และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในประเพณีวันสงกรานต์ 2557


ข่าวโดย : นายอนุชา สุขทั่วญาติ
อ่าน 865 ครั้ง
วันที่ 21 เมษายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:53:13:AM