_PRINT 


ข่าว : 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช
23

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่


ข่าวโดย : นายอชิระ สุขทั่วญาติ
อ่าน 647 ครั้ง
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:28:36:AM