_PRINT 


ข่าว : การประชุม ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันศุกร์ ที่  13  กุมภาพันธ์  2558 ได้จัดการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ครั้งที่  1/2558 เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุมจดหมายเหตุ  ศาลากลางจังหวัดแพร่  

วันศุกร์ ที่  13  กุมภาพันธ์  2558 ได้จัดการประชุม
ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ครั้งที่  1/2558 เวลา 09.30 น.
ณ  ห้องประชุมจดหมายเหตุ  ศาลากลางจังหวัดแพร่  


ข่าวโดย : test
อ่าน 623 ครั้ง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:14:40:AM