ผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่

★ ผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่                                                                                                                                     

ผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่

 วันนี้ 1 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ท่านโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่  จำนวน 24 คน