15 มกราคม 2563 09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย

 15-01-64-1

★ 15 มกราคม 2563  09.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย"                                                          

15 มกราคม 2563  09.30 น. นางสาววีรยา เวียงทอง ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย

15-01-64-2

15-01-64-3