15 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. ทอ.หนองม่วงไข่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก (ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

 15-01-64-4

★ 15 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. ทอ.หนองม่วงไข่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก (ตำหนักธรรมวิทยาคาร)"                                                          

15 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. นางอรัญญา จิตต์บุญ ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ณ โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก (ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

15-01-64-5

15-01-64-6