19 มกราคม 2564 13.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดเเพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)ในพื้นที่ อ.เด่นชัย

 19-01-64-1

19 มกราคม 2564 13.30 น.  นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดเเพร่ นางสาว วีรยา เวียงทอง ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)ในพื้นที่ อ.เด่นชัย ณ บ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อบต.แม่จั๊ว ทต.แม่จั๊ว และ ทต.ปงป่าหวาย"                                                          

19 มกราคม 2564 13.30 น.  นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดเเพร่ นางสาว วีรยา เวียงทอง ท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)ในพื้นที่ อ.เด่นชัย ณ บ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อบต.แม่จั๊ว ทต.แม่จั๊ว และ ทต.ปงป่าหวาย"

19-01-64-2

19-01-64-3