• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4513
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว1803-9พค61]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว1802-9พค61]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว161-7พค61]ประกา่ศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคเอกชนฯ

  [พร0023.1/ว165-7พค61](สมอ.)ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ

  [29มีค61]กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 61

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 3]

  [พร0023.1/164-28มีค61]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันสายใจไทย ประจำปี 2561

  [พร0023.1/112-26มีค61]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันสายใจไทย ประจำปี 61

  [พร0023.1/ว106-22มีค61]โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ บอทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

  [พร0023.1/ว105-22มีค61]โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่

  [พร0023.1/ว104-22มีค61]การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.1/ว103-22มีค61]ขอความอนุเคระห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.1/ว102-22มีค61]บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงาน

  [พร0023.1/ว94-19มีค61]การอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้องถิ่นก้าวไกลใส่ใจการสื่อสารองค์กร รุ่นที่ 1

  [พร0023.1/ว87-13มีค61]ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2561

  [พร0023.1/ว85-12มีค61]การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  [พร0023.1/ว938-9มีค61]การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันท้องถิ่นไทย 2561

  [พร0023.1/ว77-5มีค61]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2561(เฉพาะ นายก อบจ.และ นายก อบต.ท่าข้าม)

  [พร0023.1/ว871-6มีค61]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย

  [พร0023.1/ว36-25มค61]การประเมินปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ฯ รอบ1/2561

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 3]

   

  [พร0023.1/ว68-22กพ61]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)ประจำปีงบ 61

  [พร0023.1/ว36-25มค61]การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 เฉพาะ ขรก.สถ.จ.แพร่

  [พร0023.1/ว724-21กพ61]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2561

  [พร0023.1/ว61-21กพ61]จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"

  [พร0023.1/ว630-14กพ61]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายควมหนาว"

  [6กพ61]ฝากประชาสัมพันธ์ จาก สาธารณสุข จ.แพร่ เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม

  เรียน นายกเทศมนตรี,นายก อบต.,นักวิชาการศึกษา(ตามบัญชีแนบท้าย)

  [พร0023.1/ว46-2กพ61]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว491-2กพ61]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2561

  [พร0023.1/ว1842-1กพ61]แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

  0023.1-26มค61ตัวชี้วัด สถจ.(เฉพาะกลุ่มงาน บห.)

  (ไฟล์แนบ1)

  (ไฟล์แนบ2)

  (ไฟล์แนบ3)

  [พร0023.1/ว363-26มค61]ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดแพร่

  598 เรื่อง (20 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที