• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4628
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่


   ประชาสัมพันธ์

             

  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน ของ สนง.ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

   รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1        รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4       รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3      รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2     รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1 

   รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3         รุ่นที่จบ 61รุ่นที่ 2         รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1     รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1     รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

                                 

  หนังสือประชาสัมพันธ์

   

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญประชุม 25 สค 63

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณหน้ากากอนามัยใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโฆษณาของเอกชนผู้จำหน่ายเตาเผาขยะฯ

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจและประเมินผลตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส 2019

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีระดับตำบล

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

   

  ข่าวประกาศที่ผ่านมา

   
  ข่าวสารและกิจกรรมในเครือข่าย สถ.จ.แพร่

   ข่าวกิจกรรม » ผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ฮิต RSS Feed
  ผู้ผ่านการคัดเลือกสายบริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดแพร่
    

  วันนี้ 1 ก.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ท่านโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจัง...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ฮิต RSS Feed
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
    

           วันนี้ 1...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ตามโครงการ “ตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” ฮิต RSS Feed
  ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ตามโครงการ “ตลาดสดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน”
    

  วันนี้ 10  มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 น. นายต่อพงษ์  ทั...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ฮิต RSS Feed
  ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเด่นชัย
    

           วันที่ 18 มิ.ย.63 เวลา 11.30น. นายต...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ 2562 ฮิต RSS Feed
  ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ 2562
    

          &nbs...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » สถ.จ.แพร่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ฮิต RSS Feed
  สถ.จ.แพร่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
    

  สถ.จ.แพร่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

  ...
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

  อ่านทั้งหมด
  ฝ่ายบริหารทั่วไป :: ฝ่ายบริหารทั่วไป ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.1/ว388-24กย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ ชุมชน ครั้งที่ 36/
   · [พร0023.1/ว382-17ก.ย.63]มาตรการด้านการป้องกันและดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติ
   · [พร0023.1/ว4338-16ก.ย.63]ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคล
   · [พร0023.1/ว376-16ก.ย.63]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563
   · [พร0023.1/ว371-8กย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/25

  กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น :: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.2/ว4433-23กย63]ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือหารือและผลการพิจารณาที่เกี่ย
   · [พร0023.2/ว4410-22กย63]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ
   · [พร0023.2/ว385-23กย63]แจ้ง อปท.เร่งรัดการรรายงานข้อมูล แบบรายงาน กง.บศ.1-6
   · [พร0023.2/ว4423-22กย63]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
   · [พร0023.2/ว4415-22กย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น :: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.3/ว4455-24กย63]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนเบี้ยยังชีพผู้สูงอ
   · [พร0023.3/ว4451-23กย63]ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท
   · [พร0023.3/11368-23กย63]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25
   · [พร0023.3/ว4398-21-กย63]ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด
   · [พร0023.3/ว4401-21กย63]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ

  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ :: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.4/ว4431-22กย63]การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้
   · [พร0023.4/ว4057-27สค63]การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท
   · [พร0023.4/ว4035-25สค63]การฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหา
   · [พร0023.4/ว3958-21สค63]การประกอบกิจการหอพักของมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาต่ำ
   · [พร0023.4/ว3863-14ส.ค.2563]เร่งรัด อปท. แก้ไขเว็ปไซต์ เพื่อการประเมิน ITA 2020

  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ :: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.5/ว389-24กย63]แจ้งโอนเงิน อปท.
   · [พร0023.5/ว4445-23กย63]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส
   · [พร0023.5/ว386-23กย63]แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่
   · [พร0023.5/ว384-23กย63]จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563
   · [พร0023.5/ว4368-18ก.ย.63]โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ข่าวเด่นประจำวัน

  เมนูนี้มีปัญหา
  ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที