• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4350
  คำแนะนำ: 18
    

      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:


   5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ  เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมลงนามถวาย
  พระพรพระเจ้าอยู่หัวออนไลน์ด้วยกันที่
  http://www.crru.ac.th/king2013/index.asp  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
     ประชาสัมพันธ์ ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  วันที่  5  เมษายน  2557 ผู้ถูกรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
  โทร  054  534119  ต่อ  11  (จินดารัตน์)


  ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ศส.ได้เพิ่มและปรับปรุงข้อมูลหน้า Home Page
  เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่
  จึงขอแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบว่า เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  (www.dla.go.th) แล้วต้องทำการกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าจอใหม่และข้อมูลจะ Update เป็นปัจจุบัน.
  ผู้ประสานงาน คุณธนะสิทธิ์ โทร.0811743776
     ข่าวประกาศที่ผ่านมา
  ข่าวสารและกิจกรรมในเครือข่าย สถ.จ.แพร่

   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » วันพระบิดาแห่งฝนหลวง รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
    

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ »  ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่  รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
   ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่คนใหม่
    

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนายศักดิ์  สมบุญโต ในโอกาสเดินทางมาดำ...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ »  มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสถานที่ราชการ รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
   มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสถานที่ราชการ
    

  วันที่ 25 ก.ย. 57 มอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสถานที่ราชการ  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจั...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » 5 ธ.ค.57 วันพ่อแห่งชาติ รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
  5 ธ.ค.57 วันพ่อแห่งชาติ
    

  วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีถวายรา...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
  โครงการ
    

  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชา...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช  รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
  23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช
    

  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 วันปิยะมหาราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

  อ่านทั้งหมด

   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป :: กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดูทั้งหมด 
   · [พร0013.2/ว.19581-11ธ.ค57]ขอเชิญร่วมประชุมฯแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ.แพร่
   · [พร0023.1/ว.4284-9ธ.ค57]ขอเชิญประชุมนายก อปท.พื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๗/๕๗
   · [พร0023.1/ว.611-8ธ.ค57]การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
   · [พร0023.1/ว.3971-18พ.ย57]ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   · [พร0023.1/ว.3914-14พ.ย57]การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่

  กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น :: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.2/ว.4354-15ธ.ค57]หารือการรับโอน(ย้าย)และบรรจุแต่งตั้ง การจ้างพนักงานจ้าง
   · [พร0023.2/ว.4353-15ธ.ค57]การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง
   · [พร0023.2/ว.4324-11ธ.ค57]การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลและ อบต.
   · [พร0023.2/ว.4296-9ธ.ค57]การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖
   · [พร0023.2/ว.4233-3ธ.ค57]สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพฯ

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น :: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.3/ว.4409-17ธ.ค57]การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ
   · [พร0023.3/19742-15ธ.ค57]การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ
   · [พร0023.3/ว.411-15ธ.ค57]มอบทุนแก่นักเรีบนที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
   · [พร0023.3/ว.4363-15ธ.ค57]การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริมฯ
   · [พร0023.3/ว.4362-15ธ.ค57]มติสมัชชสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕

  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ :: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.4/ว.409-15ธ.ค57]สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ
   · [พร0023.4/ว.408-15ธ.ค57]ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
   · [พร0023.3/ว.402-2ธ.ค57]ขอความร่วมมือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป
   · [พร0023.4/ว.4166-28พ.ย57]ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อศาลฯ
   · [พร0023.4/ว.389-19พ.ย57]คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่นฯ

  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ :: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.5/ว.410-15ธ.ค57]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   · [พร0023.5/ว.4295-9ธ.ค57]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๗
   · [พร0023.5/ว.4294-9ธ.ค57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯผ่านทางระบบ GFMIS
   · [พร0023.5/ว.405-9ธ.ค57]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.
   · [พร0023.5/ว.404-4ธ.ค57]การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษกิจของจังหวัด

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน

  ข่าวเด่นประจำวัน


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.02 วินาที