• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4586
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มค 63

  มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มค 63

  [พร0023.2/ว375-20มค63]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.2/ว299-16มค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

  [พร0023.2/ว298-16มค63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

  [พร0023.2/ว149-9ม.ค.63]ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว148-9ม.ค.63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 เดือนม.ค.-กุมภาพันธ์ 2563

  [พร0023.2/ว147-9ม.ค.63]การกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นิติกร

  [พร0023.2/ว181-7มค63]ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน

  [พร0023.2/ว67-6มค63]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  [พร0023.2/ว65-6มค63]การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.2/ว19-2มค63]สำรวจข้าราชการครู ที่ประสงค์ขอรับการเลื่อนประเมินสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ

  [พร0023.2/ว5447-25ธค62]ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น

  [พร0023.2/ว5376-20ธค62]ขอขอบคุณธารน้ำใจ

  [พร0023.2/ว5394-23ธค62]การลงโทษทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

  [พร0023.2/ว657-20ธค62]การแจกจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 และประจำปี 2560

  [พร0023.2/ว5323-28ธ.ค.62]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่12/2562

  [พร0023.2/ว5324-18ธ.ค.62แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2562]

  [พร0023.2/ว5311-17ธ.ค.62]รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนังงานเทศบาลก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง

  แจ้งมติประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 16 ธค 62

  แจ้งมติประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 16 ธค 62

  [พร0023.2/ว632-3ธค62]เชิญประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมงานแพร่เมืองเก่า 1191 ปี

  [พร0023.2/ว5119-3ธค62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)งวดที่ 1

  [พร0023.2/ว5069-28พย62]การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน

  [พร0023.2/ว5058-28พย62]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

  [พร0023.2/ว5033-27พย62]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.2/ว5022-26พย62]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

  [พร0023.2/ว5011-26พย62]แจ้งมติประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 11/2562 

  [พร0023.2/ว4974-25พย62]แจ้งมติประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2562 

  [พร0023.2/ว4973-25พย62]การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ

  1846 เรื่อง (62 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที