• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4560
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว426-16สค62]ประชามสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว424-16สค62]การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค

  [พร0023.1/ว423-16สค62]ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทแลัปริญญาเอก

  [พร0023.1/ว422-16สค62]การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณฯอายุราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  [พร0023.1/ว3369-14สค62]ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ สูงเม่น เด่นชัย หนองม่วงไข่ ร้องกวาง และ สอง

  [พร0023.1/ว413-13สค62]ขอเชิญประชุมคณะทำงาน กรรมการเลขานุการร่วม โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.1/345-7สค62]ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562(เฉพาะ ท้องถิ่นอำเภอเมือง)

  [พร0023.1/339-6สค62]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลอง

  [พร0023.1/ว397-2สค62]ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ ฯ

  [พร0023.1/ว396-2สค62]การจัดงานวันแม่แห่งชาติในโอกาสเฉลิมมพระชนมพรรษา ฯ 12 สค 62

  [พร0023.1/ว395-2สค62]ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น

  [พร0023.1/ว3230-2สค62]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ นายก อบต.แดนชุมพล)

  [พร0023.1/ว3230-2สค62]ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการโคึรงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.1/ว3191-1สค62]โครงการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว380-31กค62]การสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว366-24กค62]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่(เฉพาะ ขรก.สถ.จ.แพร่)

  [พร0023.1/ว2809-5กค62]แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.1)

  [พร0023.1/ว362-22ก.ค.62]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.แพร่

  เฉพาะ ขรก. สถ.จ.แพร่

   

  [พร0023.1/ว2976-18กค62]แนวทางการดำเนินโครงการ อปท.ร่วมใจบำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการถวายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  [พร0023.1/ว2958-18กค62]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

  [พร0023.1/9416-15ก.ค.62]มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่

  (เฉพาะนายอำเภอสูงเม่น)

  [พร0023.1/ว354-12ก.ค.62]การดูแลความสงบเรียบร้อยห้วงวันสำคัญของชาติ วันหยุดราชการต่อเนื่อง และวันเทศกาลสำคัญในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562

  [พร0023.1/ว353-12ก.ค.62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว2729-1กค62]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ 

  [พร0023.1/ว311-14มิย62]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2562(เฉพาะ คกก.กำหนด รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำสั่ง 6/2562 ที่แนบมาพร้อมนี้)

  [พร0023.1/ว310-14มิย62]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562

  (ไฟล์แนบ 1)    (ไฟล์แนบ 2) เฉพาะ ขรก.สถ.จ.แพร่

  [พร0023.1/ว306-12มิย62]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562(เฉพาะ ขรก.สถ.อ./สถ.จ.แพร่)

  [พร0023.1/ว299-7มิย62]โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2562

  [พร0023.1/ว298-7มิย62]ขยายเวลาในการปิดการชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล ฯ

  [พร0023.1/ว286-30พค62]ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

  711 เรื่อง (24 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที