• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4626
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว299-23กค63]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกาาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning)รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563(เฉพาะ ขรก.สถ.อ.สถ.จ.แพร่)

  [พร0023.1/ว295-21กค63]การกำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครู

  [พร0023.1/ว294-21กค63]กำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นใหม่

  [พร0023.1/ว293-20กค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563

  [พร0023.1/ว292-17กค63]แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม รุ่นที่ 5-6 โครงการการบริหารการคลังของ อปท.

  [พร0023.1/ว290-17กค63]ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564

  [พร0023.1/ว286-14กค63]ปรับระยะเวลาการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว3327-13กค63]แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่2

  [พร0023.1/ว280-9กค63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563

  [พร0023.1/ว273-3กค63]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563

  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563

  [พร0023.1/ว3124-26มิย63]การจรวจสอบความครบถ้วนของแผนธุรกิจ BCP

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.1/ว3110-25มิ.ย.63]การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(info.dla.go.th) ระบบใหม่

  เอกสารแนบ

  [พร0023.1/ว260-25มิ.ย.63]การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของอปท.ลงในระบบข้อมูลกลางอปท.(INFO ระบบใหม่)

  [พร0023.1/ว3108-25มิ.ย.63]ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563

  [พร0023.1/ว259-25มิย63]แจ้งปรับกำหนดการศึกษาอบรม

  [พร0023.1/ว257-23มิย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563

  [พร0023.1/ว3056-23มิย63]การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (ไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (ไฟล์แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (แบบฟอร์ม ที่ต้องส่ง กพร.)

  [พร0023.1/ว7391-22มิย63]การสำรวจความพึงประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น(info ระบบใหม่)

  [พร0023.1/ว3026-19มิย63]การจัดอบรม เรื่องความผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอน์เน็ต

  [พร0023.1/ว250-18มิย63]การปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว245-17มิย63]แจ้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540

  [พร0023.1/ว2994-17มิย63]ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้

  [พร0023.1/ว243-16มิย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563

  [พร0023.1/ว237-15มิย63]จัดส่งหนังสือ รายงานประจำปี 2562

  [พร0023.1/ว233-11มิย63]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

  [พร0023.1/ว232-11มิย63]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว2904-11มิย63]แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1

  [พร0023.1/ว231-11มิย63]การแบ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

  [พร0023.1/ว229-9มิย63]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563

  900 เรื่อง (30 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที