• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4549
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว311-14มิย62]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2562(เฉพาะ คกก.กำหนด รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำสั่ง 6/2562 ที่แนบมาพร้อมนี้)

  [พร0023.1/ว310-14มิย62]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562

  (ไฟล์แนบ 1)    (ไฟล์แนบ 2) เฉพาะ ขรก.สถ.จ.แพร่

  [พร0023.1/ว306-12มิย62]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562(เฉพาะ ขรก.สถ.อ./สถ.จ.แพร่)

  [พร0023.1/ว299-7มิย62]โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2562

  [พร0023.1/ว298-7มิย62]ขยายเวลาในการปิดการชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล ฯ

  [พร0023.1/ว286-30พค62]ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

  [พร0023.1/ว269-29พค62]การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.1/ว2210-28พค62]แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฏหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน

  [พร0023.1/ว267-24พค62]กำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฯ รุ่นที่ 24 - 28

  [พร0023.1/ว261-23พค62]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561

  [พร0023.1/ว260-23พค62]ประชามสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนานักจัดการสื้อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯ

  [พร0023.1/ว263-23พค62]เปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ฯ

  [พร0023.1/ว262-23พค62]ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมใหม่ เฉพาะรุ่นที่ 45 โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล ฯ

  [พร0023.1/ว253-22พค62]การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เฉพาะข้าราชการ สถ.จ.แพร่/สถ.อ.แพร่)

  - ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

  - ตำแหน่ง นิติกร

  [พร0023.1/ว252-21พค62]การจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.1/ว249-21พค62]การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  [พร0023.1/ว248-17พค62]กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 

  [พร0023.1/ว247-17พค62]แจ้งส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมของ อบจ.แพร่ และ อบต.ทุ่งน้าว กลับต้นสังกัด ฯ

  [พร0023.1/ว246-17พค62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 3-4

  [พร0023.1/ว245-17พค62]การจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 รุ่นที่ 11 - 15 เพิ่มเติม

  [พร0023.1/ว237-10พค62]คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำและเผยแพร่คำแนะนำและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

  [พร0023.1/ว236-10พค62]โครงการอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ฯ

  [พร0023.1/ว229-30เมษ62]ขอรับการสนับสนุนปุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562(เฉพาะ ทอ.เมือง และ ทอ.สูงเม่น)

  [พร0023.1/ว211-25เมษ62]แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมฯกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ฯ

  [พร0023.1/ว1718-24เมษ62]งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี

  [พร0023.1/ว208-24เมษ62]มอบหมายภารกิจการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  [พร0023.1/ว203-19เมษ62]โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์

  [พร0023.1/ว202-19เมษ62]โครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่องทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย

  [พร0023.1/ว189-10เมษ62]เปิดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 13

  [พร0023.1/ว1433-4เมษ62]หลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  687 เรื่อง (23 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที