• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4567
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว547-9ตค62]กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ฯ

  [พร0023.1/ว541-7ตค62]ขอความปนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย ขอสมาคมสตรีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

  [พร0023.1/ว531-30กย62]ประชาสัมพันธ์หัวข้อประเด็นที่สังคมสนใจของสมาคมบัณฑิตทางกฏหมายและพุทธศาสตร์

  [พร0023.1/ว529-30กย62]แจ้งจัดส่งใบสมัครวิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

  [พร0023.1/ว4098-27กย62]ขอเชิญประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ฯ(เฉพาะนายก ทต.บ้านปิน และนายก อบต.เหมืองหม้อ)

   

  [พร0023.1/ว525-26กย62]ขอแก้ไขรายละเอียดไซต์เสื้อ เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธานเฉลิมพระเกียรติ

  (ไฟล์แนบ เพิ่มเติม)

   

  [พร0023.1/ว523-25กย62]แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว522-25กย62]จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  [พร0023.1/ว409-20กย62]การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.1/ว508-18กย62]การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากุลยุทธ์เพื่อบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว507-18กย62]โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว506-18กย62]โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 53 - 62

  [พร0023.1/ว4007-20กย62]ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.1/ว3981-18กย62]รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(เฉพาะนายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ และ นายก อบต.แดนชุมพล)

  [พร0023.1/ว505-18กย62]โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 5

  [พร0023.1/ว3970-18กย62]ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เฉพาะ อ.เมืองแพร่ อ.ร้องกวาง อ.สอง และ อบจ.)

  [พร0023.1/ว498-16กย62]ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  (ไฟล์ ใบสมัครวิ่ง)

  [พร0023.1/ว489-12กย62]กำหนดดำเนินโครงการ Young Leaders ' Program ประจำปี 2563

  [พร0023.1/ว488-12กย62]แจ้งโครงการอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 76

  [พร0023.1/ว490-12กย62]ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทั่วประเทศ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.1/ว3856-11ก.ย.62]แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

  [พร0023.1/ว483-9กย62]จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว482-9กย62]จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

  [พร0023.1/ว481-9กย62]กำหนดแผนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33

  [พร0023.1/ว480-9กย62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว478-5กย62]แจ้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ คุณประโยชน์ของการบริโภคผลไม้

  [พร0023.1/ว411-5กย62]เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540

  [พร0023.1/ว3773-5กย62]ป้ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.1/ว3717-3กย62]แจ้งรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.1/ว470-3กย62]แจ้ง อปท.ซึ่งมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นระเบียบ ฯ

  750 เรื่อง (25 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที