• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4551
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.3/ว.212-18มิ.ย53]โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.211-17มิ.ย53]เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 3
  [พร 0037.3/ว.2378-17มิ.ย53]สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน
  [พร 0037.3/ว.2279-17มิ.ย53]การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกิยรติฯประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2377-16มิ.ย53]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.3/ว.2376-16มิ.ย53]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2248-15มิ.ย53]การดำเนินงานสวัสดิการเบี้ยคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร 0037.3/ว.2-14มิ.ย53]ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย(รุ่นที่6/1) ปีการศึกษา 2553

  [พร.0037.3/ว.205-14มิ.ย53]สัมมนาการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร.0037.3/ว.2241-14มิ.ย53]โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  [พร.0037.3/ว.204-14มิ.ย53]ขอเชิญคณะทำงาน(Core Team)ร่วมประชุมชักซ่อมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.2240-11มิ.ย53]ซักซ้อมการดำเนินโครงการ 1 ล้านฝายเท่ากับ 1 แก่งเสือเต้น
  [พร.0037.3/ว.203-11มิ.ย53]แผนการเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด
  [พร.0037.3/ว.202-11มิ.ย53]โครงการอาสาปกป้องสถาบัน(อสป.)
  [พร.0037.3/ว.2239-10มิ.ย53]การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคม  เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร.0037.3/ว.2238-10มิ.ย53]การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ระดับจังหวัด
  [พร.0037.3/ว.200-10มิ.ย53]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งจุดรับสัญญาณโทรทัศน์มหาดไทย Channal
  [พร.0037.3/ว.2236-9มิ.ย53]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.193-9มิ.ย53]ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับภาคเกษตรในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
  [พร.0037.3/ว.192-9มิ.ย53]การบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
  [พร.0037.3/ว.2235-8มิ.ย53]ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553
  [พร.0037.3/ว.2233-8มิ.ย53]การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
  [พร.0037.3/ว.2232-8มิ.ย53]ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPu MoAC Sanofi  Pasteur Awards ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.1976-8มิ.ย53]การฝึกอบรม"โครงการเสริมความรู้ความเข้าใจผู้บริหารเทศบาล"
  [พร.0037.3/ว.190-7มิ.ย53]แจ้งการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ประจำปี 2553
  [พร.0037.3/ว.1327-7มิ.ย53]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด(KPI TEMPLATE)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  [พร.0037.3/ว.189-7มิ.ย53]ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1(ฝาง)
  [พร.0037.3/ว.1975-4มิ.ย53]การดำเนินการโครงการสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฏหมาย
  [พร.0037.3/ว.185-4มิ.ย53]โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจ
  [พร 0037.3/ว.1969-3มิ.ย53]การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2553
  4959 เรื่อง (166 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที