• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4524
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว942-10มีค60]การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

  [พร0023.3/ว941-10มีค60]ขอความร่วมมือรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  [พร0023.3/ว940-10มีค60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษี

  [พร0023.3/ว99-9มีค60]แนวทางการคัดเลือกโครงการผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

  [พร0023.3/ว104-9มีค60]ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม การบริหารจัดการขยะ

  [พร0023.3/ว98-9มีค60]ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 60

  [พร0023.3/ว101-9มีค60]ปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนใน อปท.

  [พร0023.3/ว100-9มีค60]ตรวจสอบผลการบันทึกการจัดทำแผนที่ภาษี

  [พร0023.3/ว97-8มีค60]สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

  [ประกาศ]ขอเชิยเข้าร่วมอบรม

  [พร0023.3/ว96-8มีค60]แจ้งซักซ้องแนวทางการดำเนินงานตามแผน ประเทศไทยไร้ขยะ

  [พร0023.3/ว904-7มีค60]โครงการอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว94-7มีค60]เชิญ้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมสังเกตการณ์อบรม การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพฯ

  [พร0023.3/ว95-7มีค60]การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

  [พร0023.3/95-7มีค60]นวัตกรรมการจัดการมูลฝอย

  [พร0023.3/ว92-6มีค60]การคัดเลือกดรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

  [พร0023.3/ว91-3มีค60]การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล

  [พร0023.3/ว85196มีค60]การประเมินผลการปฏิบัติราชการ60 รายได้ของอปท ในส่วนจัดเก็บเอง

  [พร0023.3/ว850-6มีค60]การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

  [พร0023.3/ว849-6มีค60]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แก่ อปท 2559

  [พร0023.3/ว805-3มีค60]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบิหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

  [พร0023.3/ว87-2มีค60]รายงานข้อมูลนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

  [พร0023.3/ว774-1มีค60]เปลี่ยนแปลงโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.3/ว86-1มีค60]อบรมการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเทียวขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2560

  [พร0023.3/ว718-1มีค60]แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ

  [พร0023.3/ว770-28กพ60]ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 60

  [พร0023.3/ว771-28กพ60]โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว85-28กพ60]โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการศึกษาของ อปท

  [พร0023.3/ว738-28กพ60]ซักซ้อมแนวทางกำดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ"ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ประชารัฐ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)

  [พร0023.3/ว670-23กพ60]โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 60

  4630 เรื่อง (155 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที