• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4567
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/ว.3644-12ก.ย54]แจ้งผลการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตและระดับภาค
  [9ก.ย54]ชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  [พร0037.4/ว.3581-6ก.ย54]โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๑
  [26 ส.ค 54] ตัวอย่างรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.3374-22ส.ค54]โครงการสัมมนาการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.3368-22ส.ค54]การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  [พร0037.4/ว.3365-19ส.ค54]โครงการสัมมนาการยื่นรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  [พร0037.4/ว.254-11ส.ค54]จัดทำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๘
  [พร0037.4/ว.3263-10ส.ค54]แจ้งรายชื่อบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.252-10ส.ค54]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
  [พร0037.4/ว.227-25ก.ค54]การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.222-21ก.ค54]โครงการให้อบรมความรู้กฏหมาย ระเบียบ ที่ปรับปรุงและยกร่างใหม่สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2851-14ก.ค54]การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
  [พร0037.4/ว.216-14ก.ค54]แจ้งรายชื่อผู้เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.2710-12ก.ค54]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2588-1ก.ค54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.2357-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.180-22มิ.ย54]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.2352-20มิ.ย54]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๗-๘/๕๔
  [พร0037.4/ว.2196-13มิ.ย54]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
  [พร0037.4/ว.2193-10มิ.ย54]การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  [พร0037.4/ว.2179-7มิ.ย54]มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
  [พร0037.4/ว.2049-26พ.ค54]การประชาสัมพันธ์"ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง"
  [พร0037.4/ว.2047-24พ.ค54]ปัญหาการร้อนเรียนจากการใช้ดุลพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
  [พร0037.4/ว.140-23พ.ค54]ขอความร่วมมือจัดสถานที่ติดประกาศและที่ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส
  [พร0037.4/ว.2044-23พ.ค54]กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.125-11พ.ค54]แจ้งการกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกระทรวงการคลัง
  [พร0037.4/ว.1860-10พ.ค54]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.4/ว.113-4พ.ค54]ผลการหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2554
  [พร0037.4/ว.99-25เม.ย54]บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  771 เรื่อง (26 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที