• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4567
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว12-7มค62]แจ้งการอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.4/ว11-7มค62]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา

  [พร0023.4/ว71-4มค62]โครงการหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

  [พร0023.4/ว72-4มค62]แจ้งความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว138-4มค62]การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว68-4มค62]การตั้งงบประมาณเงินสมทบเงินทดแทน

  [พร0023.4/ว67-4มค62]ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว6-4มค62]บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  [พร0023.4/ว568-28ธค61]นำส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.4/ว1-2มค62]หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2561

  [พร0023.4/ว18339-27ธค61]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว5073-24ธค61]ขอเชิญประชุม

  [พร0023.4/ว5056-21ธค61]กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.4/ว556-21ธค61]รับรองรายงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม

  [พร0023.4/ว5036-20ธค61]ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  [พร0023.4/ว4985-18ธค61]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเข้ารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ฯ

  [พร0023.4/ว549-18ธค61]แบรายงาน การจัดการขยะมูลฝอย ฯ

  [พร0023.4/ว540-13ธค61]แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯ

  [พร0023.4/ว4893-11ธค61]ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

  [พร0023.4/ว4895-11ธค61]ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว531-11ธค61]แจ้งการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯ

  [พร0023.4/ว530-11ธค61]แจ้งการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ฯ

  [พร0023.4/ว529-11ธค61]หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่3

  [พร0023.4/ว528-11ธค61]ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ฯ

  [พร0023.4/ว527-7ธค61]แจ้ง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561

  [พร0023.4/ว17270-4ธค61]แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.4/ว611-4ธค61]แจ้งเข้าร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)วันที่ 7 ธันวาคม 2561

  [พร0023.4/ว17186-30พย61]การปรับเปลี่ยนกหนดการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2561

  [พร0023.4/ว4714-29พย61]การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว16980-28พย61]กำหนดการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  771 เรื่อง (26 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที