• หน้าแรก
  • สมาชิก
  • กระดานข่าว
  • ค้นหา
  • ติดต่อ
  • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
    ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                         

    เมนูหลัก
    รายงานงบการเงิน
    แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
    คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

    มาก
    ปานกลาง
    น้อย    ผลสำรวจ
    แบบสำรวจอื่นๆ

    จำนวนผู้ลงคะแนน: 4528
    คำแนะนำ: 18
    ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

    สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    _TR_January_2010:
     
     
                                                                                                                                 
                 
     
     
     
    มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
    ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

    ค้นหาในหัวข้อนี้:   
    [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

    [พร0023.5/ว4392-6พย58]การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 

    [พร0023.5/ว4388-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานก่อสร้างและบำรุงถนนผ่าน GFMIS 

    เพิ่มเติม

    1.อ.เด่นชัย

    2.อ.เมืองแพร่

    3.อ.ร้องกวาง

    4.อ.ลอง

    5.อ.วังชิ้น

    6.อ.สอง

    7.อ.สูงเม่น

    8.อ.หนองม่วงไข่

    [พร0023.5/ว4381-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTVผ่าน GFMIS 

    [พร0023.5/ว4382-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบผ่าน GFMIS

     [พร0023.5/ว4378-5พย58]แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานก่อสร้างลานกีฬา ผ่าน GFMIS  

    [พร0023.5/ว481-4พย58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

    [พร0023.5/ว4336-3พย58]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ. งวดที่10/2558(กค58)

    [พร0023.5/ว4337-3พย58]แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

    [พร0023.5/ว4335-3พย58]การจัดสรรเงินสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภค 

    เพิ่มเติม   คลิกที่นี่

    [พร0023.5/ว478-2พย58]การขยายเวลาโครงการเบิกจ่ายตรง ในสถานพยาบาลของเอกชน

    พร0023.5/ว4309-2พค58]การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม

    [ประกาศ]สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

    [พร0023.5/ว471-27ตค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

    [พร0023.5/ว469-27ตค58]สำรวจข้อมูลสถานะการเงิน การคลังของ อปท.

    [ประกาศ]ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

    [พร0023.5/ว466-27ตค58]ขยายเวลาโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน

    [พร0023.5/ว467-27ตค58]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวด4/58

    [พร0023.5/ว4211-27ตค58]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก58

    [พร0023.5/ว4210-26ตค58]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า ผ่านระบบGFMIS  

    [พร0023.5/ว449-19ตค58]แจ้งการส่งคืนเช็คเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ปี 58

    [ประกาศ]ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

    [พร0023.5/ว447-16ตค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

    [พร0023.5/ว4069-14ตค58]การรับรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งสำนักงานตรวจเงิน

    [ประชาสัมพันธ์]การให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(TOT e-auction)

    [พร0023.5/ว436-14ตค58]ทวงใบเสร็จรับเงินที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อปท

    [พร0023.5/ว433-13ตค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.

    [พร0023.5/ว432-13ตค58)แจ้งการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน รักษาเงิน ตรวจเงิน

    [พร0023.5/ว426-8ตค58]แจ้งการจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท

    [พร0023.5/ว1663-7ตค58]การจัดเก็บข้อมมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปี 58

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสถิติคลังปี58

    [พร0023.5/ว3940-6ตค58]การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย

    2104 เรื่อง (71 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 ]


    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที