• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4752
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.1/ว213-14มิย.61]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2561 (1 เมษายน-30กันยายน61)[เฉพาะคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ตามคำสั่ง สถจ.แพร่ที่ 11/2561 ลว.14มิ.ย.61ที่แนบมาพร้อมนี้]

  [พร0023.1/ว212-14มิย.61]การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2561 [1เมษายน61-30กันยายน 61](เฉพาะ ขรก. สถจ.และสถอ.ทุกท่าน)

  [พร0023.1/ว7831-31พค.61]ขอเชิญเป็นองค์กรร่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแจ้งข่าว วันจักรยานโลก

  [พร0023.1/ว197-31พค61]แจ้งโครการอบรมพัฒนาบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน

   

  [พร0023.1/ว193-24พค61]ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม

  [พร0023.1/ว192-24พค61]วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33 

  [พร0023.1/255-22พค61]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 91

  [พร0023.1/ว184-22พค61]ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

  [พร0023.1/ว169-9พค61]การจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประจำปี 2561

  [เฉพาะ อ.เมืองแพร่ อ.สูงเม่น อ.ร้องกวาง อ.หนองม่วงไข่]

  [พร0023.1/ว1807-9พค61]ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2561

  [พร0023.1/ว1803-9พค61]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว1802-9พค61]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.1/ว161-7พค61]ประกา่ศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคเอกชนฯ

  [พร0023.1/ว165-7พค61](สมอ.)ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ

  [29มีค61]กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 61

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 3]

  [พร0023.1/164-28มีค61]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันสายใจไทย ประจำปี 2561

  [พร0023.1/112-26มีค61]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันสายใจไทย ประจำปี 61

  [พร0023.1/ว106-22มีค61]โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ บอทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

  [พร0023.1/ว105-22มีค61]โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่

  [พร0023.1/ว104-22มีค61]การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.1/ว103-22มีค61]ขอความอนุเคระห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.1/ว102-22มีค61]บทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ปฏิบัติงาน

  [พร0023.1/ว94-19มีค61]การอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้องถิ่นก้าวไกลใส่ใจการสื่อสารองค์กร รุ่นที่ 1

  [พร0023.1/ว87-13มีค61]ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2561

  [พร0023.1/ว85-12มีค61]การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  [พร0023.1/ว938-9มีค61]การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันท้องถิ่นไทย 2561

  [พร0023.1/ว77-5มีค61]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2561(เฉพาะ นายก อบจ.และ นายก อบต.ท่าข้าม)

  [พร0023.1/ว871-6มีค61]การจัดงานวันท้องถิ่นไทย

  [พร0023.1/ว36-25มค61]การประเมินปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน ฯ รอบ1/2561

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 3]

   

  [พร0023.1/ว68-22กพ61]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)ประจำปีงบ 61

  938 เรื่อง (32 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที